Bizim fəlsəfə


 

 

CASPİAN COAST WINERY&VINEYARDS adını qürurla təmsil edə biləcək bir şirkət yaratdıq. Məqsədimiz zövq və səfa verən şərablar istehsal etmək, amalımız xalqımızın min illər boyu sahib olduğu şərabçılıq ənənələrinə yeni pəncərə açmaq.

 

Azərbaycan üzümü
Bu üzümdən əldə olunan şirələr, müxtəlif içki və şərablar öz bənzərsizliyi ilə hər zaman süfrələrimizin bəzəyi olub, şairlərimizin, ozanlarımızın ilham mənbəyinə çevrilmişdir.

 

FƏLSƏFƏMİZ ÜZÜM SALXIMININ XOŞBƏXTLİK.
ŞƏRABIN İSƏ SEVİNC BƏXŞ ETDİYİ HƏMYƏ VADİSİNDƏN QAYNAQLANIR.

 

SEVİNMƏK VƏ SEVİNDİRMƏK
BİZİM ƏN BÖYÜK ARZUMUZDUR. BU ARZUNU GERÇƏKLƏŞMƏSİ ÜÇÜN SƏYLƏ ÇALIŞMAQDAYIQ.